Een klacht (of een tip)

Het kan zijn dat u over een behandeling of regeling niet tevreden bent. We willen u uitdrukkelijk vragen om dit met ons te bespreken zodat we kunnen bezien of er gezamenlijk iets aan te doen is. Desgewenst kunt u gebruik maken van onderstaand digitaal klachtenformulier.

Klachtenformulier HAP Stoppels

Dit formulier graag alleen gebruiken als klachtenformulier. Inhoudelijke mededelingen of vragen worden niet via de e-mail beantwoord.

Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan kunt u contact opnemen met Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland