Hoe werken wij?

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en mate van spoed van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avondspreekuur

Wij zijn gestart met houden van een avondspreekuur. Dit doen wij 1 x per week. Deze ruimere openstelling is een service voor onze patienten voor wie het lastig is om binnen kantooruren af te spreken. Voor het avondspreek geldt ook dat wij werken op afpraak.

Meer tijd

Mocht u meerdere klachten of vragen hebben of wilt u met meerdere personen het spreekuur bezoeken dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij het maken van de afspraak. De assistente kan hier dan rekening mee houden en meer tijd voor u inplannen.

Tijdig afmelden

Wij vragen u bij verhindering dit tijdig door te geven. De vrijgekomen tijd willen wij graag gebruiken voor andere patiënten. Helaas wordt nog te vaak een afspraak niet tijdig afgezegd. Wij hanteren daarom een wegblijftarief voor afspraken die niet 24 uur van te voren afgezegd zijn. Dit geldt voor alle afspraken. Dus ook voor de afspraken bij de praktijkondersteuners.

Telefonisch overleg

Indien u een hulpvraag heeft voor de huisarts die naar uw mening telefonisch kan of wilt u telefonisch overleg over bv. een uitslag, geef dit dan tussen 8.00 – 11.30 uur aan de assistente door. De huisarts zal u, indien mogelijk, dezelfde dag terugbellen.

Huisbezoek

Een visite is alleen bedoeld voor patiënten die niet in staat zijn vanwege hun gezondheid naar de praktijk te komen. In het algemeen zien we liever patiënten op de praktijk omdat we daar meer onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden hebben. Een visite kunt u het beste tussen 8.00 – 11.00 uur aanvragen.